Privacybeleid

Definities
a. Privacybeleid: dit privacybeleid;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. Agis Automatisering BV: Agis Automatisering BV, Gerverscop 9, 3481 LT Harmelen
d. Website: de website onder www.agis.nl

1 Algemeen


1.1. In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Agis Automatisering BV de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.
1.2. De persoonsgegevens die door Agis Automatisering BV worden verwerkt zijn [naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, enz.]

2 Verzameling en gebruik van persoonsgegevens


2.1. Agis Automatisering BV verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de Agis Automatisering BV heeft doorgegeven bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Agis Automatisering BV.
2.2. Agis Automatisering BV gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Agis Automatisering BV heeft verstrekt:
2.2.1. Als de Gebruiker Agis Automatisering BV om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Agis Automatisering BV de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
2.2.2. Agis Automatisering BV kan de persoonsgegevens tevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Agis Automatisering BV die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met de afdeling verkoop 0348-443840.

3. Doorgifte aan derden

3.1. Agis Automatisering BV zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
3.1.1. de doorgifte geschiedt aan een door Agis Automatisering BV voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Agis Automatisering BV een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
3.1.2. Agis Automatisering BV op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

4. Cookies 

4.1. Agis Automatisering BV maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de Website wordt bezocht. De cookie onthoudt wat de Gebruiker invult op de Website voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de Website op de desbetreffende Gebruiker kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld. Cookies kunnen geen schade toebrengen aan een computer, en ook geen informatie lezen op de harde schijf van een computer.
4.2. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat de computer een cookie ontvangt kunnen bij de "Help"-functie op de werkbalk van de browser van een computer de instellingen van een computer worden gewijzigd. Sommige functies op de Website werken mogelijk niet meer indien een computer geen cookies kan ontvangen. Indien de Gebruiker hierover meer informatie wenst, kan hij of zij contact opnemen met td@agis.nl.

5 Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

5.1. De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
5.2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker Agis Automatisering BV bereiken op info@agis.nl, Agis Automatisering, Gerverscop 9, 3481 LT Harmelen.

6 Wijzigingen in het Privacybeleid

6.1. Agis Automatisering BV behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Agis Automatisering BV adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.
Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 08-03-2011

 

 

Agis Automatisering BV, Postbus 46 3480 DA Harmelen tel nr. 0348 443840  | Disclaimer | Colofon | Privacy | Algemene Voorwaarden | T & C (ENG)