DISCLAIMER

Verantwoordelijkheid

Agis Automatisering BV besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Agis Automatisering BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via het internet alsmede technische storingen. Aan de informatie weergegeven op sites van Agis Automatisering BV kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie op sites van Agis Automatisering BV is verkregen van verschillende leveranciers en dient alleen voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is verboden. Niets van deze sites mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Agis Automatisering BV worden gebruikt voor andere websites en/of andere media. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Agis Automatisering BV omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Wij wijzen iedere verantwoordelijk en aansprakelijkheid van de inhoud en technische werking van onze sites van de hand. Agis Automatisering behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging veranderingen aan te brengen aan haar websites.

Aansprakelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Agis Automatisering BV zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Agis Automatisering BV geeft geen enkele garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites. Alle op sites van Agis Automatisering BV afgebeelde gegevens, waaronder inbegrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij Agis Automatisering BV en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet -commerciële privé- doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Agis Automatisering BV. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het bovenstaande. Agis Automatisering BV behoudt zich het recht voor om toegang tot haar website te weigeren en te ontnemen.

Mocht u op onnauwkeurigheden, onvolkomenheden of achterhaalde informatie stuiten, dan stellen wij het zeer op prijs als u daarover contact met ons over opneemt middels een e-mail, te sturen naar info@agis.nl.
Agis Automatisering BV, Postbus 46 3480 DA Harmelen tel nr. 0348 443840  | Disclaimer | Colofon | Privacy | Algemene Voorwaarden | T & C (ENG)